Årets padderapport deprimerende læsning

Den årlige rapport om paddebestanden i den gamle TV-by i Mørkhøj er også denne gang deprimerende læsning. 1o år efter en massakre på bestanden af den stærkt beskyttede art Spidssnudet Frø er bestanden fortsat truet. I efteråret 2004 udførte det nu hedengangne byggeselskab Sjælsø Gruppen en decideret massakre på paddebestanden i den gamle TV-by i Mørkhøj. Massakren bestod i at paddernes leve- og opholdssteder blev systematisk dybdefræset.

Systematisk fræsning søndag 24. oktober 2004

Systematisk fræsning søndag 24. oktober 2004

Netop leve- og opholdssteder for paddearten Spidssnudet Frø er strengt beskyttet af EU Habitatdirektivet. Den gennemførte massakre medførte systematisk ødelæggelse af blandt andet overvintringssteder for Spidssnudet Frø og skete på et tidspunkt, hvor frøerne var ved at gå i vinterdvale.

På grund af den gennemførte massakre ved man ikke, hvor mange frøer der reelt var i TV-byen, og de efterfølgende rapporter tager alle udgangspunkt i bestanden i 2005, der på grund af massakren må formodes at være stærkt reduceret.

Rapporten fra 2014 viser, at bestanden af Spidssnudet Frø stadig ligger på kun 61% af bestanden fra 2005, og bestanden er derfor stadig truet efter de 10 års indsats.

Antal ægklumper i sø 1 siden massakren i efteråret 2004.

Antal ægklumper i sø 1 siden massakren i efteråret 2004.

Antal ægklumper i sø 2 siden massakren i efteråret 2004.

Antal ægklumper i sø 2 siden massakren i efteråret 2004.

 

Ægklumper i lavbundsarealer siden 2009.

Ægklumper i lavbundsarealer siden 2009.

Gladsaxe Kommune forsøgte i efteråret 2010 og i efteråret 2011 at etablere kompenserende vådområder i Københavns Kommunes del af Gyngemosen. Disse vådområder blev i en VVM-analyse for Nordvands rensningsanlæg i Høje Gladsaxe Park betegnet som nytteløse.

VVM-analysens vurdering af de kompenserende vandhuller i Københavns Kommune bekræftes i årets statusrapport for paddebestanden i TV-byen. Det fremgår af rapporten, at der ikke er fundet ynglende padder i de tre søer, som kostede Gladsaxe Kommunes skatteborgere et millionbeløb.

Ved undersøgelsen i 2014 blev der ikke registreret nogen kvækkende hanner, æg eller haletudser af frøer. Så hverken spidssnudet frø eller butsnudet frø ynglede i søerne.

Ved undersøgelserne i 2011, 2012 og 2013 blev der heller ikke registreret ynglende frøer i nogen af søerne.

 

Projektet i TV-byen anvendes som advarsel til kommende projekter

I Holbæk Kommune planlægger man at lave et nyt idræts-, sundheds- og aktivitetscenter. Centeret er emne for et afgangsprojekt fra Københavns Universitet af Marit Kristiansen. I projektet advarer Marit Kristiansen om at gentage de fejl, som er begået i TV-byen eller Gyngemose Park, som området er omdøbt.

Projektet Gyngemose Park viser, hvor vigtigt det er at bevare gode leveforhold for padder i forbindelse med nybyggeri. Samtidig viser det, at det er svært at genetablere gode leveforhold, hvis disse først er ødelagt.

Denne viden kan anvendes i forhold til Holbæk Arena, hvor der også er en §3-sø, der muligvis er levested for diverse paddearter.

Læs om Holbæk-projekter her: Fra agerland til allemandsland.

Gyngemose Park er omtalt på side 60 og 61.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.