To mudderhuller for en million

Omkring en million kroner er hvad Gladsaxe Kommune betalte for etablering af såkaldte erstatningsbiotoper i Københavns Kommune. Hullerne skulle kompensere for de ulykker byggeriet i TV-byen betød for arten Spidssnudet Frø.

Gladsaxe Kommune har siden byggeriet i TV-byen begyndte fulgt udviklingen af bestanden af Spidssnudet Frø. De årlige rapporter har været trist læsning, og man kan med god ret kalde Gladsaxe Kommunes og bygherren Sjælsø Gruppens indsats på området for afvikling af arten i TV-byen.

I erkendelse af at indsatsen for de oprindelige vandhuller i TV-byen er forfejlet, har Gladsaxe Kommune set sig nødsaget til at etablere andre vandhuller. Valget faldt på et område i Københavns Kommunes del af Gyngemosen.

Gladsaxen har besigtiget to af vandhullerne i Københavns Kommune, og som det ses af billederne, fremtræder de mere som mudderhuller end vandhuller, som frøer har lyst til at yngle i.

Udtørret vandhul med lille vådt område. 29. juli 2012

Udtørret vandhul med sprækket bund. 29. juli 2012

Der var ikke meget dyreliv at se ved vandhullet, bortset fra denne invasive art.

En invasiv art i Gladsaxe Kommunes frøvandhul i Københavns Kommune. 29. juli 2012

Det andet vandhul, som Gladsaxen besøgte, havde mere vand, men kvaliteten var langt fra den, som man kunne finde i de gamle vandhuller i TV-byen, der begge havde klart vand. Man ser endvidere, at dunhamre allerede er ved at begro området. Hvis der ikke gøres indgreb mod dem, vil vandhullet i løbet at få år være fuldstændig til groet. Det er allerede sket i det ene af de gamle vandhuller i TV-byen.

Andet vandhul med mudret vand. 29. juli 2012

I følge aftalen mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune er det sidstnævnte, som skal vedligeholde vandhullerne. Sker der ikke nogen fremtidig vedligeholdelse bliver det igen arten Spidssnudet Frø, som bliver taberen.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.