Store udfordringer til Gladsaxe Byråd

Med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser kan Gladsaxe Kommune muligvis imødese flere problematiske sager. En af dem er problemet med en ældre deklaration, som Gladsaxe Kommune i årtier har ignoreret.  Det drejer sig om en deklaration om udsigt over Bagsværd Sø på den strækning, hvor nu Kanoklubben 361 har til huse. I flere årtier har Gladsaxe Kommune ignoreret deklarationen og giver tilladelser til opførelse af bådehuse, der nu blokerer for udsigten.

Da fredningsnævnet i april 2010 afsagde sin kendelse om fredning, valgte man blot at henvise til den gamle deklaration. Det fik Kanoklubben 361 til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, da man tilsyneladende var klar over problemet. Gladsaxe Kommune udarbejde senere en redegørelse, hvor man forsøgte at bagatellisere problemet.

I stedet for en henvisning til den gamle deklaration, har Natur- og Miljøklagenævnet valgt at indskrive teksten i den nye fredning, så den nu lyder således.

Stk. 8. Udsigten ved matr.nr. 27b og 27c Bagsværd fra Nybrovej 
over Bagsværd Sø fra en højde på 1,25 m over gadeniveau skal
være sikret, dog med undtagelse af strækningen ud for 
beboelseshuset. Bevoksningen skal holdes så lav, at udsigten 
over søen fra vejen ikke hindres.

De to matrikler udgør i dag Kanoklubben 361 og strækker sig fra broen over Furåen til parkeringspladsen. Nedenfor viser vi nogle Google streetviews af området langs kanoklubben. Googles kamera sidder normalt i en højde af cirka 2,5 meter, hvorfor billederne kan vise bedre udsigt end fredningen kræver.

Skal man tage fredningens tekst bogstavelig forestår der en større oprydning efter kommunens misrøgt af den gamle deklaration. Da kommunens selv skal sørge for at håndhæve fredningsbestemmelserne bliver det interessant at se, hvordan den vil tolke bestemmelsen.

I 2010, da fredningsnævnets kendelse forelå, blev byrådsmedlem Trine Græse (S) yderst fortørnet over en artikel i Gladsaxebladet, hvor der blev gjort opmærksom på problemet med den manglende udsigt. Da Trine Græse (S) som medlem af Byrådet sammen med de øverige medlemmer nu har det formelle ansvar for genførelsen af fredningens bestemmelser, har Gladsaxen forsøgt at få en udtalelse fra hende. Selv om Trine Græse (S) har læst vores henvendelse, har hun ved redaktionens afslutning ikke prioriteret at give os svar.

Større kort


Større kort


Større kort

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.