Stadig kritisk lav bestand af Spidssnudet Frø i TV-byen

Gladsaxe Kommunes rapport for frøbestanden i TV-byen viser fortsat, at bestanden af Spidssnudet Frø er kritisk lav. Dette til trods for, at man i næsten 10 år har forsøgt at rette op på den massakre på bestanden den nu hedengangne Sjælsø Gruppen foretog i efteråret 2004. Gladsaxe Kommune har siden 2005 fulgt udviklingen af bestandene af frøer i TV-byen, fordi særlig bestanden af arten Spidssnudet Frø nyder streng beskyttelse i henhold til EUs habitatdirektiv.

De årlige undersøgelser har dog vist, at det ihærdige anstrengelser til trods ikke er så ligetil at rette op på fortiden synder.

I rapporten om tilstanden af paddebestanden for 2013 konstateres der, at det fortsat ser sort ud for arten Spidssnudet Frø, som alle foranstaltningerne skulle have gavnet. Rapporten illustrerer flere af foranstaltningerne med billede og kommentaren om, at der ikke er konstateret nogen positiv virkning.

Fra rapportens konklusion: Undersøgelsen i 2013 har vist, at bestanden af den strengt beskyttede EU-art, spidssnudet frø, er forholdsvis lille og stadig er truet i Gyngemose Park (tidligere TV-byen red.).

Forkerte referencedata.

I alle Gladsaxe Kommunes rapporter tager man undersøgelsen fra 2005 som reference, idet man henviser til, at det først var i 2005 byggeriet fik indflydelse på paddebestandene i området.

Det er imidlertid forkert, for allerede i efteråret 2004 foretog Sjælsø gruppen, der stod som bygherre, en decideret massakre på paddebestanden i området.

Sjælsø Gruppens dybdefræsning søndag 24. oktober 2004

Sjælsø Gruppens dybdefræsning søndag 24. oktober 2004

Massakren bestod i, at Sjælsø Gruppen lod en entreprenør dybdefræse alle græsarealer i TV-byen , og fik træer og buske trukket op med rode. På den måde fik man systematisk ødelagt de fleste af paddernes  overvintringssteder på et tidspunkt, hvor det må antages, at en stor del af bestanden var gået i vinterhi.

 

De oppløjede arealer, hvor padderne var gået i hi.

De oppløjede arealer, som padderne anvendte til vinterhi.

Når man derfor konstaterer en katastrofal lav paddebestand i forhold til 2005, dækker det i virkeligheden over en langt større katastrofe.

EU foretrækker glittet papir frem for glinsende frøer.

På baggrund af Gladsaxe Kommunes rapport over paddebestanden for 2012, som ligeledes viste en kritisk bestand af arten Spidssnudet frø, spurgte Gladsaxen EU-kommissionen om den ville reagere overfor den danske stat eller Gladsaxe Kommune.

EU-kommissionen meddelte os, at den ikke ville foretage sig yderligere, da Gladsaxe Kommune jo fulgte udviklingen med årlige rapporter.

Sjælsø Gruppens massakre på padderne i TV-byen medførte i øvrigt, at EU-kommissionen tidligere tvang den danske stat til at ændre lovgivningen, så man i fremtiden kan undgå en lignende situation.

Gladsaxe Kommunes rapporter for årene 2011, 2012 og 2013 kan hentes her:

Rapport 2013 – Paddebestanden i Gyngemoseparken
Rapport 2012 – Paddebestanden i Gyngemoseparken 
Rapport 2011 – Paddebestanden i Gyngemoseparken

Dette indlæg blev udgivet i EU, Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.