Røre omkring plejeplan for Radiomarken

Med næsten 20 års forsinkelse har Gladsaxe Byråd besluttet at følge op på fredningen af Radiomarken fra 1993.

Efter forudgående høring har Gladsaxe Kommune vedtaget en plan for området, en såkaldt plejeplan, der udstikker rammerne for den fremtidige pleje af Radiomarken.

For at opfylde formålet i fredningskendelsen fra 1993 om at opretholde områdets landskabelige værdier, indeholder plejeplanen bestemmelser om, at fremme Radiomarkens oprindelige landskabsform, da den fremstod som overdrev med græssende dyr.

Til trods for, at plejeplanen har været genstand for offentlig behandling i udvalg og Byråd, er det tilsyneladende kommet bag på en del hundeejere, at Gladsaxe Kommune nu vil håndhæve områdets fredning.

Skal man dømme efter læserbreve og TV-indslag, hvor hundeejere har givet deres mening til kende, er det plejeplanens bestemmelser om dyrehold på Radiomarken, der giver problemer. Efter hundeejernes opfattelse krænker bestemmelserne det, der betegnes som  hævdvunden ret til at lade hunde løbe frit på Radiomarken.

Hundeejerne har ikke mødt den store forståelse hos Gladsaxe Kommune, der gentagne gange har påpeget, at ordensreglementet for Radiomarken i næsten 20 år har indeholdt en bestemmelse om, at hunde skal holdes i snor, når de færdes på Radiomarken. En tilsvarende bestemmelse gælder i øvrigt for områderne omkring Bagsværd Sø.

Foreningen Radiomarkens Venner, som er dannet i protest mod plejeplanen, har foranstaltet en underskriftsindsamling mod plejeplanen.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.