Nye regler for valgplakater

Folketinget ændrede i 2011 reglerne for opsætning og nedtagning af valgplakater. De nye regler betød blandt andet, at man ikke længere skulle ansøge om tilladelse til opsætning af valgplakater. Til gengæld blev der stillet krav til opsætningen.  Gladsaxen har spurgt Vejdirektoratet, som er ansvarlig for de nye regler, om reglerne indebærer et forbud mod, at en kommune forestår nedtagningen af de politiske partiers reklamer for sig selv i forbindelse med et valg. Som bekendt er det fast praksis i Gladsaxe Kommune, at kommunens ansatte umiddelbart efter et valg fjerner de opsatte valgplakater.

Udgiften til den kommunale nedtagning lå i 2006 på omkring 50.000 kroner.

På spørgsmålet om kommune eller politi vederlagsfrit kan nedtage lovligt ophængte plakater svarer Vejdirektoratet:

Lovligt ophængte valgplakater kan vejbestyrelsen eller politiet kun 
nedtage, hvis der er hjemmel hertil i vejloven eller privatvejslo-
ven, hvilket fx er tilfældet i forbindelse med valgplakater, der 
udgør en konkret og umiddelbar fare for trafiksikkerheden.

En sådan nedtagning forudsætter imidlertid, at kommune eller politi sender regningen til de respektive partier.

Såfremt udskrivningen af regningerne skulle overstige omkostningerne på de omkring 50.000 kroner, kan kommunen dog se bort fra opkrævningen.

På spørgsmålet om kommunal nedtagning af valgplakater er reguleret af anden lovgivning svarer Vejdirektoratet, at det er den ikke. Opsætning af valgplakater kan dog være reguleret af bestemmelse i eksempelvis lokalplaner.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.