Ny kommunaldirektør genindfører gammel uvane.

Bo Rasmussen

Bo Rasmussen medansvarlig for udeladelse af vigtige oplysninger i Gladsaxe Byråds dagsordner?

Som Gladsaxen kunne berette i artiklen om Gladsaxe Byråds beslutning om at støtte det private aktieselskab AB A/S med 2,8 mio. kr., blev beslutningen truffet bag lukkede døre. Kommunens borgere og presse var afskåret fra på forhånd vide, hvad sagen drejede sig om, da sagsfremstillingen er udeladt af Byrådets dagsorden og beslutningsreferat.

Det viser sig nu, at fremgangsmåden er en delvis genoptagelse af Gladsaxe Kommunes praksis fra sidst i 90’erne, hvor Gladsaxes borgmester og kommunaldirektør afsløredes i at have fusket med Byrådets dagsordner ved helt at udelade al omtale af sager, som blev behandlet for lukkede døre. Eneste spor af sagerne var, at der var huller i salgsnummereringen i Byrådets dagsordner.

Det fik i 1996 Gladsaxelisten til at indgive en klage til det daværende Tilsynsråd, som i en udtalelse klart tilkendegav, at Gladsaxe Kommunes praksis var ulovlig.

Tilsynsrådet skrev bl.a. i udtalelsen:

Tilsynsrådet finder anledning til at henlede kommunens opmærksomhed på, at det alene er lovgivningens regler om tavshedspligt, der begrænser muligheden for også i den fremlagte sagsfortegnelse at medtage oplysninger om sager, der foreslås behandlet for lukkede døre.

Med andre ord, hvis Byrådet ønsker reel åbenhed omkring dets arbejde, er der meget vide grænser for, hvad man på forhånd kan oplyse borgerne om. I sagen om støtten til det private aktieselskab AB A/S, valgte borgmesteren og kommunaldirektøren som øverste ansvarlige for forvaltningen helt at undlade at oplyse, hvad sagen reelt drejede sig om.

Forinden Tilsynsrådet traf afgørelse, havde Gladsaxe Kommunes borgmester Ole Andersen og kommunaldirektør Marius Ibsen med følgende udtalelse gjort knæfald for rådet:

Dette er korrekt og det er der rettet op på, således at de byrådsdagsordner, der er offentligt tilgængelige (på biblioteker, lokalkontorer og i abonnement) fra septembermødet i Byrådet og fremover indeholder en kort overskrift i de sager, der er på det lukkede møde. Herudover vil der i det offentligt tilgængelige beslutningsreferat være en kort gengivelse af den trufne beslutning med respekt af reglerne om tavshedspligt. Det kan oplyses, at der det sidste år har været behandlet i alt 10 sager for lukkede døre. Dette kan ses i forhold til, at der i 1995 i alt var 201 sager på dagsordenen. Informationsudvalget er den 12.9.1996 blevet orienteret herom.

Kommunaldirektør Marius Ibsen er i mellemtiden gået af og afløst af kommunaldirektør Bo Rasmussen, som har en fortid i Københavns Kommune. Københavns Kommune er bl.a. kendt for notorisk at undlade at besvare borgeres anmodninger om aktindsigt. Noget kunne tyde på, at kommunaldirektøren har taget Københavns Kommunes praksis mht. manglende offentlighed med til Gladsaxe og ikke ønsker at efterleve Tilsynsrådets udtalelse fra 1996.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.