Masser af ulovligheder på Nybrovej 361

Efter i årtier at have set gennem fingre med forholdende på Nybrovej 361 og aktivt medvirket til fravigelser fra søbeskyttelsen ved Bagsværd Sø, har kommunens embedsmænd aflagt adressen et besøg. Besøget resulterede i en liste på ikke mindre end seks ulovlige forhold. Efterfølgende er klubberne på Nybrovej 361 blevet bedt om at kommentere sagen. Kommunen har dog ikke gjort klubberne klart, hvad det er klubberne skal forholde sig til, idet man fra de kommunale embedsmænds side ikke har forlangt forholdene lovliggjort.

Gladsaxe Kommunes markering af ulovlige forhold på Nybrovej 361,

Gladsaxe Kommunes markering af ulovlige forhold på Nybrovej 361.

Gladsaxe Kommunes embedsmænd beskriver de ulovlige foranstaltninger som:

• en container med vinduer placeret ved søbredden,
• en container og 3 stk. overdækninger,
• en ukendt tilbygning til Bådehal 7, samt
• et hegn med højde over 1,25m målt fra gadeniveau.

Med hensyn til hegnet, som skærmer for udsigten til søen gør embedsmændene opmærksom på, at forholdet er i strid med den nys vedtagne fredning af Bagsværd Sø, som har en bestemmelse, der eksplicit omhandler matriklerne på Nybrovej 361. Denne bestemmelse kræver, at der fra en højde af 1,25 meter over kørebanen på Nybrovej skal være fri udsigt over Bagsværd Sø:

§ 7, stk. 8 om at udsigten fra Nybrovej til Bagsværd sø fra en højde af 1,25 m over
gadeniveau skal være sikret, dog undtaget strækningen udfor beboelseshuset.
(klubhuset)

Her undlader embedsmændene behændigt at fuldende den del af bestemmelsen, der fuldender formålet:

Bevoksningen skal holdes så lav, at udsigten over søen fra vejen ikke hindres.

Men det er altså kun i forhold til et hegn mellem de to murede huse på Nybrovej 361, at man finder et problem. Embedsmændene har foretaget en del fotodokumentation, og af det ene foto synes det at fremgå at, at der også på andre områder er problemer med den frie udsigt, der hæmmes af såvel bådehuse som træer.

Gladsaxe Kommunes egen dokumentation af mangelfuld udsigt fra Nybrovej.

Gladsaxe Kommunes egen dokumentation af mangelfuld udsigt fra Nybrovej.

Gladsaxen har i en tidligere artikel bragt billeder fra Google Street View, der illustrerer problemerne med den manglende udsigt fra Nybrovej, som fredningen af Bagsværd Sø skulle garantere.

LÆS OGSÅ: Store udfordringer til Gladsaxe Byråd

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.