Konkurrencestyrelsen tøvende

Læser man Konkurrencestyrelsen hjemmeside kan man få det indtryk, at styrelsen ser meget alvorlig på konkurrenceforvridende forhold. På hjemmesiden opfordres borgere ligefrem til at anmelde forhold, som kunne være konkurrenceforvridende. Gladsaxen har derfor spurgt Konkurrencestyrelsen, om man, på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse om Gladsaxe Byråds klart ulovlige redning af fodboldaktieselskabet AB A/S fra konkurs i 2012, vil gå ind i sagen.

Gladsaxen har spurgt fordi, der er kommet nye strammere regler fra EU, der betyder, at ulovlig kommunal støtte nu skal tilbagebetales til staten og ikke til den kommune, som har ydet den ulovlige støtte.

Konkurrencestyrelsen gør opmærksom på, at følgende kriterier være opfyldt:

(i) der skal være tale om offentlig støtte
(ii) støtten skal være konkurrenceforvridende
(iii) skal være ulovlig, dvs. den skal ikke have hjemmel i offentlig regulering

De to første forhold kan kun afgøres af Konkurrencerådet.

Sagen synes dog ganske klar, med mindre man som Statsforvaltningen mestrer kunsten at holde sig for både øjne og ører, mens man sidder på hænderne.

At der er tale om offentlig støtte, når Gladsaxe Kommune har tilkendegivet, at formålet udelukkende var at redde fodboldaktieselskabet fra konkurs, burde være indlysende.

At støtten var konkurrenceforvridende burde være lige så indlysende, eftersom støtten havde til følge, at AB A/S undgik tvangsnedrykning fra 1. division. I stedet blev det Roskilde, som måtte forlade divisionen. Konkurrencestyrelsen har tidligere oplyst, at professionel fodbold er omfattet af reglerne om konkurrenceforvridning. Senest har EU-kommissionen indledet undersøgelser af store europæiske klubbers mulige konkurrenceforvridende optræden.

At støtten er ulovlig og uden hjemmel i offentlig regulering har Statsforvaltningen jo klart udtalt.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.