Ingen vurdering af lejeaftale inden handel med AB A/S

Gladsaxe Kommune inddrog ikke lejeaftalens § 20 i forbindelse med forhandlingerne med AB A/S om støtten på 2 mio. kroner. Det fremgår af svar, som Gladsaxen har modtaget fra kommunen.

Gladsaxen havde spurgt Gladsaxe Kommune om stadionlejeaftalens § 20, havde været inddraget i forhandlingerne med AB A/S inden det blev besluttet at redde selskabet fra konkurs med til køb af bygningsdele og brugt køkkenudstyr for 2,0 mio. kroner.

Gladsaxen ville gerne vide, hvad hvad teksten af § 20 betyder. Teksten lyder:

“Ved lejeforholdets ophør er lejer på udlejers forlangende forpligtet til, uden udgift for udlejer, at retablere det lejede, således at det bringes i den stand, hvori det var, inden det pågældende arbejde blev iværksat. Lejer er ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre det aftales.” [Gladsaxens fremhævning]

Gladsaxen ville gerne vide om især sidste linje betyder, at Gladsaxe Kommune i tilfælde af konkurs i AB A/S vederlagsfrit kunne overtage de bygningsdele, som kommunen nu har betalt 2,0 mio. kroner for.

Efter Gladsaxen i flere omgange har rykket for svar, har vi nu modtaget nedenstående fra Gladsaxe Kommunes Gry Meisner:

Der foreligger ingen skriftlige vurderinger af indkøbsaftalens § 20, hvilket jeg ikke har yderligere kommentarer til.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.