God ledelse – dårligt praktiseret

Akademisk Boldklub

Lokal boldklub i Gladsaxe Kommune

  • Administrerer kommunalt ejet stadion på Skovdiget
  • 125 årsjubilæum i 2014
  • Skylder Gladsaxe Kommune 23 millioner kroner
  • Lånte 8 millioner kroner i FIH til aktiespekulation
  • Udlejer de kommunale faciliteter på Skovdiget til AB A/S for 200.000 kroner om året

Akademisk Boldklubs hovedbestyrelse besluttede på et møde den 10. december 2012, at klubben fremover vil følge principperne om god ledelse. Reglerne om god ledelse er inspireret af en beslutning i Dansk Idrætsforbund (DIF) fra 2010. Det var derfor ikke for tidligt, at Akademisk Boldklub fik truffet beslutning om indførelse af god ledelse i klubben.

Svært at leve op til når man mødes med kritik

Ved tiltrædelsen af principperne om god ledelse forpligtede Akademisk Boldklub sig til at holde offentligheden og nære parterne som FIH-banken, hvor klubben som bekendt lånte 8 millioner til aktiespekulation i AB A/S, penge der siden er tabt, Nordea og Gladsaxe Kommune orienteret om klubbens budgetter og regnskaber.

“Der er åbenhed og gennemskuelighed i klubbens økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæg-gelsen, herunder er ansvaret herfor forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber er offentligt tilgængelige (fremhævet af redaktionen). Bestyrelsen sørger for at klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Nordea og FIH får belyst klubbens økonomiske forhold, og i visse situationer kan bestyrelsen proaktivt informere om økonomiske forhold.”

Gladsaxen har forgæves søgt efter budgetter og regnskaber på klubben hjemmeside og i flere omgange  har vi rettet direkte henvendelse til formanden for Akademisk Boldklubs hovedbestyrelse Tom Moeslund og bedt ham sende en kopi af det seneste regnskab eller oplyse om, hvor på klubbens hjemmeside regnskabet kan findes. I strid med klubbens vedtagne regler om åbenhed har Tom Moeslund imidlertid valgt slet ikke at svare på vores seneste henvendelse.

Om Tom Moeslunds tavshed skyldes Gladsaxens kritiske artikler om klubben, kan vi kun gisne om, men den synes i hvert fald ikke at stemme overens med klubbens egne regler om åbenhed om budgettet og regnskabet.

Læs Akademisk Boldklubs regler om god ledelse og “Code of Conduct”.

Dette indlæg blev udgivet i AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.