Gladsaxe Kommune opsiger aftaler om private fællesveje.

På Trafik- og Teknikudvalgets møde 18. juni blev det besluttet at opsige samtlige aftaler om vedligeholdelse af private fællesveje.

I følge udvalgets dagsorden er det en lovændring fra 2010, som trådte i kraft 1. januar i år, der er årsag til beslutningen.

Gladsaxe Kommune har hidtil opkrævet et fast beløb per matrikel, der grænser til private fællesveje, men med lovændringen fra 2010 er denne model ikke længere lovlig. Fremover må kommunen alene opkræve et beløb, der svarer til de faktiske udgifter. Endvidere er kommunen forpligtet til at sørge for, at de arbejder, den lader udføre på private fællesveje, bliver udført billigst muligt og at dokumentere udgifterne over for grundejerne. Efter de gamle regler havde grundejerne ingen kontrol med, hvad deres indbetalinger blev brugt til.

Gladsaxe Kommune har i et brev dateret 26. juni 2012 meddelt grundejere med aftale om vejvedligeholdelse, at aftalen er opsagt, og ansøgning om nye aftaler skal være kommunen i hænde senest 1. september, så der bliver nok travlhed blandt grundejerne, når de kommer hjem fra ferie og erfarer, at deres aftaler med kommunen er opsagt.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.