Gladsaxe Byråd spændte sikkerhedsnettet ud under udlandsdansker

Gladsaxe Byråd har besluttet at lave en aftale om branding med det private selskab AB A/S. Baggrunden for det specielle arrangement er, at AB A/S er i akut pengenød efter en handel med udlandsdanskeren Torben Holst Mærsk.

I følge det seneste regnskab for AB A/S fra 2011 skylder Torben Holst Mærk, der er bosat i Luzern i Schweiz, 2,2 mio. kr. Ved revisionen af selskabet noterer revisionsselskabet Deloitte således:

Selskabet har forstsat et tilgodehavende hos Torben Mærsk på 2,2 mio. kr. Tilgodehavendet er betydeligt overforfaldent, og selskabet har nu taget skridt til retslig inddrivelse af fordringen. Det er ledelsens opfattelse, at Torben Mærsk efter frasalg af visse erhversaktiviteter vil være i stand til at tilbagebetale det resterende tilgodehavende.

Ifølge Gladsaxens oplysninger har Torben Mærsk professionelle relationer til flere af bestyrelsesmedlemmerne i AB A/S, men relationerne er åbenbart ikke bedre end, at AB A/S valgte at gå til Gladsaxe Byråd efter skattekroner til dækning af den manglende likviditet, som bl.a Torben Mærsk har været medvirkende til at skabe.

Torben Mærsk er og navnlig har været med i en lang række firmaers direktioner og bestyrelser herunder det af AB A/S ejede AB 2010 Aps. De er dog for de flestes vedkommende enten er opløst eller ramt af konkurs.

Torben Mærsks adresse på Google Maps.

View Larger Map

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.