Førte miljøchef politikere bag lyset?

På Miljøudvalgets møde 20. juni bragte Pia Schou (V) problemet med kloakforureningen af Bagsværd Sø op. Det skete tilsyneladende på baggrund af Gladsaxens artikler om emnet.

På mødet oplyste miljøchef Carsten Sølyst, at der normalt ikke er E-coli-bakterier  i Bagsværd Sø. Miljøudvalget lod sig tilsyneladende spise af med den forklaring. Det på trods af at såvel Gladsaxe Kommune som Lyngby-Taarbæk Kommune har udtalt, at de ikke laver målinger af E-coli-bakterier i søen.

Gladsaxen har forespurgt Embedslægeinstitutionen om Gladsaxe Kommune har henvendt sig til institutionen med henblik på vejledning omkring børns leg og badning i Bagsværd Sø. Embedslægeinstitutionen har i aften meddelt, at man den 14. juni gav telefonisk vejledning på baggrund af kommunens egne oplysninger. Hvad disse oplysninger og vejledningen i øvrigt gik ud på, meddeler Embedslægeinstitutionen ikke noget om. Gladsaxen har derfor udbedt sig yderligere oplysninger. Borgmester Karin Søjberg Holst (S) nævner i øvrigt ikke noget om kommunens kontakt med Embedslægeinstitutionen i det svar, som hun tidligere har sendt til Gladsaxen.

På Miljøudvalgets møde omtales den SMS-ordning, som Gladsaxen på baggrund af borgmesterens svar tidligere har omtalt. Skal man tro mødereferatet blev politikerne ikke oplyst om, at overløb fra den offentlige kloak i følge kommunens egne oplysninger forbliver i søen i mere end 1,5 år, hvorfor en SMS-ordning synes nytteløs.

Vi vender tilbage til sagen, når vi har svar fra Embedslægeinstitutionen.

Dette indlæg blev udgivet i badning, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.