Fornyet henvendelse fra Statsforvaltningen om AB-amatør?

Statsforvaltningen forventer, at Gladsaxe Byråd redegør for forhold omkring AB’s amatørafdeling på Skovdiget.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 4. september behandlede udvalget et udkast til udtalelse til Statsforvaltningen. Anledningen var, at Gladsaxen havde spurgt Statsforvaltningen, om Statsforvaltningen var blevet været hørt i forbindelse med Gladsaxe Kommunes fastsættelse af lejen for Gladsaxe Stadion. Det fremgår af forvaltningens udkast til svar, at man alene forholder sig til Gladsaxe Kommunes forhold til AB A/S.

Ny henvendelse på vej.

Som det fremgår af Gladsaxens artikel AB Skovdiget brød aftalen med Gladsaxe Kommune traf AB amatørafdelingen på generalforsamlingen i 2009 beslutning om at sælge klubbens aktier i  AB A/S. I følge referatet fra generalforsamlingen skulle salget af aktierne angiveligt være med til at finansiere indfrielsen af klubbens lån i FIH-banken på 10 millioner kroner.

I en sag fra 2003 udtalte det daværende Indenrigsministerium, at en kommune ikke lovligt kunne støtte en amatørklub, som samtidig drev erhvervsvirksomhed. I den forbindelse blev det fastslået, at selvom AB-amatør via sin aktiepost i AB A/S havde en vis indflydelse på selskabet, var der udelukkende tale om en pengeanbringelse i lighed med en opsparing i banken.

På baggrund af klubbens beslutning om at sælge aktierne i AB A/S, har Gladsaxen spurgt Statsforvaltningen, om denne beslutning ændre på den antagelse, at der kun er tale om en pengeanbringelse. Statsforvaltningen har efter en rykker for svar i en e-mail skrevet, at man ikke kan besvare Gladsaxens spørgsmål, før Gladsaxe Kommune har fremsendt sin redegørelse om Gladsaxe Kommunes fastsættelse af lejen for Gladsaxe Stadion.

Læs i øvrigt også artiklen At sidde på hænderne og samtidig holde sig for ører og øjne.

Gladsaxe Kommune støtter årligt AB-amatørafdelingen på Skovdiget med ca. 6 millioner kroner, og klubben skylder Gladsaxe Kommune 23 millioner for vedligeholdelse af den hal, som klubben har på Skovdiget. Denne støtte kan komme i fare, såfremt Statsforvaltningen finder, at beslutningen om at sælge aktierne i AB A/S med henblik på indfrielse af lån gør, at der ikke længere er tale om en pengeanbringelse.

Hvorvidt Statsforvaltningen har gjort Gladsaxe Kommune opmærksom på, at Statsforvaltningen forventer udtalelse om AB-amatør står hen i det uvisse, for som vi tidligere har påpeget, er Gladsaxe Kommunes føring af åbne postlister meget mangelfuld. End ikke Statsforvaltningens første henvendelse fremgår af de åbne postlister, ligesom henvendelserne fra AB A/S om ændring af lejeaftale og kommunens kommunikation om den uvildige vurdering af stadionfaciliteter er udeladt på de åben postlister.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, AB amatør, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.