For egen regning

For redaktørens egen regning. Sådan beskriver Gladsaxe Kommunes Carsten Sølyst  Gladsaxens indlæg om ny badesø i Høje Gladsaxe og artiklen om kommunens nominering til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris. For egen regning kan man ligeledes karakterisere Gladsaxe Kommunes selvpromovering, idet en aktindsigt i kommunen nu viser, at det er selvsamme Carsten Sølyst, der tager initiativ til, at Gladsaxe Kommune alene indstiller sig selv til prisen.

Læs Gladsaxe Kommens indstilling af sig selv til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris.

Læs også artikel om badesøen i Høje Gladsaxe Park.

I den indledende skrivelse til Carsten Sølysts medarbejdere lægges der da heller ikke skjul på, at prisen vil kunne promovere Gladsaxe Kommune.

Carsten Sølysts indledende rundskrivelse til medarbejdere i Gladsaxe Kommune

Carsten Sølysts indledende rundskrivelse til medarbejdere i Gladsaxe Kommune

Carsten Sølyst har i særdeleshed behov for positiv omtale. Ikke mindst på baggrund sagen fra TV-byen, hvor man i første omgang ville udslette bestanden af Spidssnudet Frø ved at nedlægge to ynglesteder, og hvor de efterfølgende foranstaltninger her næsten 10 år efter ødelæggelsen, stadig ikke har bevirket at bringe bestanden tilbage til den oprindelige størrelse.

Gladsaxe Kommunes og Københavns Amts behandling af sagen om TV-byen fik blandt andet til  følge, at den danske stat var tæt på et sagsanlæg fra EU-kommissionen, fordi sagen viste, at EUs Habitatdirektiv ikke var implementeret i dansk lovgivning med tilstrækkelig strenge regler til beskyttelse af blandt andet den stærkt beskytte art Spidssnudet Frø.

Carsten Sølyst og den øvrige forvaltning i Gladsaxe Kommune risikerer også megen negativ omtale, når der i august måned tages hul på de skinhøringer, der skal legitimere Gladsaxe Kommunes og Københavns Kommunes parløb med Mærskfonden i projektet til opgradering af rostadion på og ved Bagsværd Sø. Her skal der alene fjernes 3000 m2 skov, og der skal graves yderlige mange meter ind i brinken på Bagsværd Sø.

Ikke tilladt at have divergerende mening om projektet i Høje Gladsaxe Park

På baggrund af Gladsaxens artikler om sagen i Høje Gladsaxe Park, har Carsten Sølyst skrevet til Nordisk Råd og gjort opmærksom på, at hele sagen har været behandlet efter alle regler. Carsten Sølyst medgiver dog, at der er sket ændringer i det fredede område, men de er sandelig til gavn for diversiteten i området. Carsten Sølyst glemmer dog at gøre opmærksom på, at det alt overvejende har været Gladsaxe Kommune selv, der har udstedt tilladelserne. Men han overser tilsyneladende, at der hvor det største forsinkelsesbassin er placeret, bestemmer plejeplanen for Høje Gladsaxe Park, at et vådområde skal bibeholdes og videreudvikles.

Det nu udslettede vådområde, som plejeplanen forudsatte videreudviklet.

Det nu udslettede vådområde, som plejeplanen forudsatte videreudviklet. Luftfoto fra Gladsaxe Kommune.

Fra Gladsaxe Kommunes plejeplan for Høje Gladsaxe Park.

Fra Gladsaxe Kommunes plejeplan for Høje Gladsaxe Park.

Carsten Sølyst mener ikke, at projektet kan kritiseres over for Nordisk Råd. Man hørte samme argumentation i sagen om TV-byen, hvor fremtrædende medlemmer af Gladsaxe Byråd offentligt gav udtryk for, at når projektet var vedtaget med et stort politisk flertal, så burde det ikke være muligt at klage over projektet. Enkelte politikere var endda så langt fremme, at de påstod, at klagerne selv havde anbragt frøerne i TV-byen, for politikerne havde aldrig set dem. De havde nok i lighed med kommunens og amtets personale heller ikke ledt efter dem.

Carsten Sølysts miskreditering af Gladsaxen

Carsten Sølysts miskreditering af Gladsaxen

Carsten Sølyst mener tilsyneladende, at blot man graver et stort nok hul i jorden, så gavner man diversiteten. I hvert fald har han på lignende vis udtalt sig om de foranstaltninger til forbedring af forholdene for arten Spidssnudet Frø i TV-byen, som Gladsaxe Kommune lavede i Københavns Kommunes del af Utterslev Mose. I VVM-analysen af projektet for Høje Gladsaxe Park blev disse foranstaltninger betegnet som fuldkommen nytteløse. Foranstaltningerne kostede Gladsaxes skatteborgere et millionbeløb.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.