Enhedslisten foreslår tilsidesættelse af ny Offentlighedslov

Ny lov om offentlighed i forvaltningen

  • Et stort flertal i Folketinget vedtog loven
  • Massiv modstand 85.000 borgere har protesteret
  • Flere chefredaktører rettede henvendelse til retsudvalget om problemer med loven

Enhedslisten i Gladsaxe stiller forslag om, at Gladsaxe Kommune i forbindelse behandlingen af borgeres og pressens aktindsigter i fremtiden skal se bort fra de indskrænkelser, der bliver mulig fra 1. januar 2014, når den nye lov om offentlighed i forvaltningen træder i kraft.

Enhedslistens forslag om fortsat offentlighed omkring forhold, som den nye offentlighedslov giver mulighed for at udelukke fra aktindsigt, er ligeledes fremsat i en række andre kommuner. I Københavns Kommunes vedtog Borgerrepræsentationen forleden et lignende forslag fra Enhedslisten i København. I Københavns Kommune har man dog allerede i dag store problemer med aktindsigter. Det viser en sag fra vores egen verden, hvor Gladsaxens redaktion endnu ikke har modtaget svar på en aktindsigt fra 8. maj, der burde have været besvaret inden for 10 dage.

Enhedslistens forslag.

Enhedslisten har bedt om få få forslaget om øget åbenhed på dagsordnen på Byrådets møde 12. juni.

Forslaget 3 hovedpunkter lyder:

– At Gladsaxe Kommune i videst muligt omfang fortsat vil give aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den nuværende begrænser adgangen til aktindsigt,

– at forvaltningen foretager en analyse, der beskriver på hvilke områder den nye offentlighedslov vil ændre adgangen til aktindsigt i den kommunale forvaltning forhold til den nuværende lov, med henblik på fremlæggelse og politisk stillingtagen på byrådsmødet den 25. september, samt

– at forvaltningen i samme sag fremlægger en vurdering af mulighederne for at forbedre borgernes adgang til information om konkrete sager, der behandles i forvaltningen, f.eks. de åbne postlister, og muligheder for tiltag, der kan lette personalets tidsforbrug ved ansøgninger om aktindsigt.

Enhedslisten begrunder blandt forslaget med, at Justitsministeriet i et svar til Folketingets Retsudvalg har svaret, at Farum-sagen ikke var kommet til offentlighedens kendskab såfremt den nye offentlighedslov havde været gældende, da sagen om borgmester Peter Brixtofte begyndte at rulle. Enhedslisten påpeger, at i sær aktindsigt i kalendere er af afgørende betydning for optrævling af betændte sager.

Enhedslisten vil også se på postlister.

Som beskrevet i Gladsaxen bliver der i udstrakt grad fusket med Gladsaxe Kommunes åbne postliste, hvor potentielt problematiske sager helt udelades eller først offentliggøres, når forvaltningen mener, at sagen er under kontrol eller der er gået så lang tid, at pressen ikke længere vil skrive om den.

Enhedslistens Trine Henriksen skriver i en mail til Gladsaxens redaktion, at partiet vil tage dette problem op i forbindelse med motiveringen af partiets forslag til Byrådet 12. juni.

Ud over problemer med rent fusk med Gladsaxe Kommunes åbne postlister har Gladsaxens redaktion konstateret, at de sagsbeskrivelser, der anvendes på den åbne postliste, ofte er så mangelfuld, at det er yderst vanskeligt at danne sig et indtryk af sagens rette sammenhæng ud at begære aktindsigt i sagen. Ud fra argumentet om at nedbringe forvaltningens byrder i forbindelse med aktindsigter synes det som en naturlig sag, at borgmester Karin Søjberg Holst får ændret praksis og givet den åbne postliste reelt indhold med beskrivende overskrifter og reference til journalnumre.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.