En tilståelsessag – Gladsaxe Byråd anvendte 2 millioner skattekroner til redning af AB A/S fra konkurs

Gladsaxe Byråds redning af AB A/S fra konkurs

Byrådet købte i 2012 inventar for 2 mio. kr. af AB A/S

  • AB A/S fik i 1998 98 millioner kroner ved at lade sig børsnotere
  • Få år efter var aktiekapitalen væk
  • AB amatør optog et FIH lån til køb af A-aktier
  • A-aktierne er i dag værdiløse
  • AB amatør har besluttet at sætte A-aktierne til salg

Mandag skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tage stilling til forvaltningens redegørelse for købet sidste år  af stadioninventar for 2 millioner skattekroner. Redegørelsen er krævet af Statsforvaltningen Hovedstaden, der siden sidste år har undersøgt lovligheden af Byrådets dispositioner.  Redegørelsen, der formelt er udarbejdet i borgmester Karin Søjberg Holsts (S) navn, lægger på ingen måde skjul på, at det primære formål med købet af stadioninventar i 2012 var at redde AB A/S fra en truende konkurs. Det fremgår således af den indledende tekst, at:

“Baggrund for ønske om køb
AB A/S rettede primo juni 2012 henvendelse til Gladsaxe Kommune, fordi selskabet havde et akut likviditetsproblem. Ifølge AB A/S var den aktuelle udfordring en mangel på likvide midler,stort 2 mio. kr. Såfremt selskabet ikke kunne tilvejebringe dette beløb, forudsås en konkursbegæring 30.juni 2012.”

Borgmesteren begrunder videre Byrådets beslutning med, at såfremt AB A/S måtte have erklæret sig konkurs, ville Gladsaxe Kommune miste indtægter for lejen af Gladsaxe Stadion.

Borgmesteren undlader at gøre opmærksom på, at en konkurs af AB A/S også ville have den konsekvens, at AB amatør ville miste de indtægter, som klubben anvender til at afdrage det lån, som klubben i sin tid optog for at kunne købe aktier for 10 millioner kroner, da AB A/S gik på Børsen i 1998. Den oplysning indgik ellers i forvaltningens redegørelse til Byrådet i 2012.

Var Byrådets beslutning konkurrenceforvridende?

Konsekvensen af og formålet med Byrådets redning af AB A/S var, at selskabet kunne forblive i 1. division. Det kostede en nedrykning til 2. division for FC Roskilde. Gladsaxen håber, at Statsforvaltningen Hovedstaden undersøger nærmere om Byrådets disposition medførte konkurrenceforvridning.

Beslutning med vidtgående konsekvenser.

Skulle det lykkes for borgmesteren at overbevise Statsforvaltningen Hovedstaden om lovligheden af Byrådets beslutning om at redde AB A/S fra konkurs, må Gladsaxes skatteborgere imødese en række redninger af selskaber, der er truet af konkurs. Man må imødese argumenter som tab af skattekroner, hvis man ikke redder et selskab med mange Gladsaxeborgere blandt de ansatte.

 

Læs borgmesterens redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.