En kæmpe er faldet

Udover de mange valgplakater, som blev revet væk, da stormen hærgede hovedstadsområdet mandag aften, måtte en gammel kæmpe i Bagsværd Søpark lade livet.
Stormen i mandags og tidligere storme fik mange store grene til at brække af og falde ned på de nærliggende stier til fare for forbipasserende. Gladsaxe Kommune har derfor besluttet at fælde træet.

Piletræet har, som det kan ses af nedenstående foto med sin store tætte krone dækket for indblik til Aldershvile Planteskole. Hermed var træet til dels med til at opfylde betingelsen i en fredningskendelse, som pålagde Gladsaxe Kommune at sørge for, at man med bevoksning ind mod planteskolen blokerede for indblik fra søparken.

Citat fra fredningsbestemmelsen og plejeplan for Bagsværd Søpark 2008-2012: “den slørende bevoksning mellem Aldershvile Planteskole og den vestlige sti til søen skal bevares.”
Piletræ fra Google Maps 2009

Piletræ fra Google Maps 2009

En læser har sendt dette foto, som viser, at der nu er frit indblik i planteskolen fra Bagsværdvej og Bagsværd Søpark.

Pilestub november 2013

Pilestub november 2013

Stub 3. november 2013

Stub 3. november 2013

Gladsaxe Kommune gav i sin tid Aldershvile Planteskole tilladelse til en kraftig udvidelse fra nogle få hundrede kvadratmeter til 1500 kvadratmeter. Tilladelsen blev senere kendt ulovlig, og Gladsaxe Kommune måtte tilveje hele to nye lokalplaner for området inden planteskolen formelt kunne erklæres lovlig. Lovliggørelsen omfattede også en lovliggørende dispensation fra en fredning og søbeskyttelseslinien langs Bagsværd Sø, som forbød al opførsel af bygninger på grunden. I forbindelse med denne dispensation besluttede fredningsnævnet, at indblik i planteskolen skulle forhindres af bevoksning.

Byrådets politikere var meget opsatte på at få planteskolen lovliggjort. På den anden side af Bagsværdvej hænger en valgplakat med borgmester Karin Højberg Holst (S), som synes at nyde det nye indblik til planteskolen, som hun selv var med til at lovliggøre.

Borgmester Karin Søjberg Holsts (S) valgplakat ved Bagsværd Søpark i november 2013

Borgmester Karin Søjberg Holsts (S) valgplakat ved Bagsværd Søpark i november 2013

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.