En halvkvædet vise om opgraderingen af rostadion på Bagsværd Sø.

Det kan man med rette kalde en informationsvideo, som Gladsaxe Kommune har valgt at offentliggøre på kommunens hjemmeside.

Rosportens vision for Bagsværd Sø.

Rosporten har i mange år anvendt et baneanlæg på Bagsværd Sø, som fik grundlaget for sin nuværende form ved omfattede ændringer af bredderne i målområdet en gang i 60erne. Anlægget blev moderniseret i startområdet, da der i 1987 skulle afholdes verdensmesterskaber på søen.

Anlægget lever ikke længere op til de internationale krav, der i dag stilles til et rostadion, og dermed heller ikke til rosportens ambitioner om på sigt at afholde VM og OL på søen. Rosporten blev for få år siden  af Herning Kommune tilbudt et nyt rostadion, der fuldt ud lever op til  internationale krav, men har pænt takket nej til tilbuddet.

I stedet iværksatte man på baggrund af en såkaldt vision for rostadion på Bagsværd Sø sammen med Gladsaxe Kommune en undersøgelse, der skulle munde ud i, hvordan man kunne omgå de forhindringer en opgradering af stadion ville løbe ind i. COWI fik den bundne opgave, og ikke overraskende blev konklusionen, at man med en smule tålmodighed sagtens kunne gennemføre en opgradering, så den internationale ro-organisation FISA ville kunne godkende anlægget.

Som omtalt i en anden artikel lader visionen og også COWIs rapport en del tilbage med hensyn til, hvordan det opgraderede anlæg opfylder FISA’s krav.

Det mest iøjnefaldende problem er formentlig  den forlængelse af banerne efter mållinien, som roerne anvender til standsning efter et løb. FISAs regler kræver mindst 150 meter frit vand efter mållinien og anbefaler i dag 200 meter. Visionen opererer kun med 80 meter eller omkring halvdelen af FISAs krav. Hvis opgraderingen skal leve op til FISAs minimumskrav, skal der altså fjernes yderligere mindst 70 meter skov i målområdet.

COWI har oplyst, at FISA har givet tilsagn til denne reduktion, men der foreligger ingen skriftlig dokumentation, så man må forvente, at såfremt rostadion efter planen bliver vært for større internationale stævner, vil man blive mødt med krav om forlængelse af banerne med mindst 70 og op til 120 meter. Denne forlængelse kan kun foretages ind i skoven.

Et andet problem er vanddybden. Dette spørgsmål et helt uafklaret, idet FISA ikke har været i stand til at specificere en målemetode. Kravet fra FISA lyder på mindst 3 meter vanddybde og helst 3,5 meter i hele anlæggets udstrækning.

Såfremt kravet om 3 meters vanddybde skal opfyldes, skal der fjernes flere hundrede tusinde kubikmeter søbund, men da bunden efter mange års udledning af kloakvand i søen er kraftig forurenet, er det en kæmpemæssig udfordring af skaffe sig af med det opgravede bundmateriale.

Ensidig dækning på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

For nogle år siden, da kræfter i den borgerlige regering forsøgte at få Danmark som værtsland for OL, kom det frem, at rostadion på Bagsværd Sø skulle moderniseres. Det faldt den lokale afdeling i Gladsaxe af Danmarks Naturfredningsforening  for brystet, og afdelingen udvirkede, at der blev rejst en fredningssag for søen. Til at begynde med blev fredningen bakket op af Gladsaxe Kommune, men da fredningsforslaget var klar til underskrift, trak Gladsaxe Kommune sig, og har siden ihærdigt modarbejdet fredningen.

Gladsaxe Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor der næsten udelukkende findes materiale, som taler for massive ændringer af Bagsværd Sø. Således også nedenstående video, som sammen med det øvrige materiale også kan ses på kommunens sider om opgraderingen.

Danmarks Rostation – Bagsværd Sø from Webmaster Gladsaxe on Vimeo.

Som videoen skildrer, er det ikke natur, man tilstræber, men menneskeskabte parkområder og tekniske installationer.

Bliver rosportens vision til virkelighed vil naturelskere formentlig opleve, at der bliver langt mindre oprindelig natur.

Svanefamilie på Bagsværd Sø 29. juli 2012.

og endnu flere tekniske installationer.

Rosportens banegrej.
Dette indlæg blev udgivet i DN i Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.