Borgmesteren hemmeligholder omfanget af kommunal benyttelse af AB lounge

På Byrådets møde 26. september skal byrådsmedlemmerne behandle kommunens svar til Statsforvaltningen om stadionlejeaftalen mellem AB A/S og Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune skriver blandt andet i sin redegørelse, at en del af den betaling for leje af stadion, som AB A/S erlægger, udgøres af en ret for kommunen til vederlagsfrit at benytte loungen i stadion op til 20 gange om året.

Gladsaxen har spurgt borgmester Karin Søjberg Holst om, hvor mange gange kommunen har benyttet sig af retten, som i redegørelsen til Statsforvaltningen er opgjort til 100.000 kroner om året uanset om antallet af benyttelser løber op i 20 gange eller ej.

Borgmesteren har i et brev besvaret Gladsaxens henvendelse og meddelt os, at hun ikke har nogen opgørelse over, hvor mange gange kommunen har benyttet loungen i stadion. Borgmesteren skriver, at det er overladt til de enkelte forvaltninger at reservere loungen. Derfor findes der  ikke nogen opgørelse over, hvor mange gange kommunen har anvendt loungen siden aftalens indgåelse.

Oplysningerne om kommunal benyttelse af loungen synes ellers at være relevant i betragtning af, at der i forbindelse med den kommunale redningsaktion af AB A/S i juni måned blev besluttet at tage stadionlejeaftalen op til revision.

Såfremt borgmesteren havde et reelt ønske om at redegøre for kommunens brug af skattemidler, ville det nok have været en overkommelig opgave at skaffe sig et sådant overblik over kommunal benyttelse af loungen, at Gladsaxen kunne have fået et bedre svar. Nu kan man kun håbe på, at Statsforvaltningen vil stille samme spørgsmål.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.