Borgmester går uden om Byrådet i sag om støtte til AB A/S

AB A/S

Fodboldaktieselskab i Gladsaxe

  • Formøblet ca. 100 mio. kr. fra 1998
  • Støtte fra Gladsaxe Kommune på ca. 2,4 mio. kr.
  • Tilskuere til hjemmekampe ca. 700

Stik imod hvad Gladsaxe Kommunes forvaltning i sommeren 2013 oplyste Statsforvaltningen, har borgmester Karin Søjberg Holst (S) i et selvstændigt brev besvaret Statsforvaltningens henvendelse om uddybende svar. Statsforvaltningen rettede 24. oktober henvendelse til Gladsaxe Kommune og rykkede for svar omkring Byrådets beslutning om at redde det private aktieselskab AB A/S fra konkurs i sommeren 2012.

Valgplakat med borgmester Karin Søjberg Holst (S) i november 2013

Borgmester Karin Søjberg Holst (S) giver Statsforvaltningen forbløffende nye oplysninger.

Sagen var på det tidspunkt allerede behandlet af Kultur- Fritids og Idrætsudvalget og skulle være forelagt Økonomiudvalg og Byråd, hvor borgmester er formand. Det skete imidlertid ikke, og i stedet for af forelægge sagen for Økonomiudvalget og Byrådet viser det sig nu, at borgmesteren personligt har svaret Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har fremsendt kopi af borgmesterens svar, og her oplyser borgmesteren ganske overraskende, at det private aktieselskab AB A/S har investeret ikke mindre 19 millioner kroner i Gladsaxe Stadion. Sammenlignet med Gladsaxe Kommunes gen investering i moderniseringen af stadion på blot 34 millioner et ganske betragtelig beløb.

Afgiver borgmester Karin Søjberg Holst (S) urigtige oplysninger?

Borgmester Karin Søjborg Holst (S), der i øvrigt lige er blevet genvalgt med 4644 personlige stemmer, ti gange flere end arvtageren Trine Græses (S) 460 stemmer, undlader i sit svar at gøre rede for, hvad de 19 millioner kroner er blevet brugt til. Man leder forgæves efter beløbet i regnskaberne for AB A/S, men her optræder en investering på 6 millioner kroner på indretning af lejede lokaler.

Borgmester Karin Søjberg Holst (S) argumenterer i brevet til Statsforvaltningen for, at Gladsaxe Kommune trods lejekontraktens ordlydende, ikke kunne forvente gratis at overtage de arbejder, som AB A/S har udført. Revisorerne for AB A/S er tilsyneladende ikke enig i denne vurdering, for det fremgår tydeligt af selskabets regnskaber, at de 6 millioner kroner skal være afskrevet til 0 kroner ved lejekontraktens udløb.

Investeringen er da også i det seneste regnskab for 2012 nedskrevet til 1.756.800 kroner.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.