At lære eller at tage ved lære

Det burde være indlysende for enhver, at der er ikke er noget modstridende i overskriften, men når det kommer til Gladsaxe Kommune, er der alligevel en forskel.

I februar 2003 skrev daværende kontorchef Ingelise Damm i Gladsaxe Kommunes personaleblad Broen om processen i forbindelse med  udvidelsen af Gladsaxe Stadion for ca. 40 mio. kr. ” Gladsaxe Kommune [har] været indbragt for Tilsynsråd, Konkurrencestyrelse, Naturklagenævnet og Ombudsmanden. Ja, selv statsministeren har fået en note om sagen. …. Vi har lært en masse om offentlighedslov, styrelseslov, konkurrencelov m.m.”

På Gladsaxen må vi imidlertid konstatere, at Gladsaxe Kommunes forvaltning tilsyneladende ikke har taget ved lære af de erfaringer, den har indhøstet i de mange sager i ovennævnte råd og nævn.

Alene i løbet af sagen om Byrådets redning af konkursboet AB A/S, må vi desværre konstatere, at Gladsaxe Kommune endnu ikke evner at opfylde retningslinier, som er udstukket af de myndigheder og love, som Gladsaxe Kommunes kontorchef henviste til i 2003. Det drejer sig blandt andet om:

  • Hemmeligholdelse af sagsoplysninger på Byrådets dagsorden og beslutningsprotokol i strid med Tilsynsrådet udtalelse fra 1996
  • Hemmeligholdelse af særskilt regnskab for Gladsaxe Stadion i strid med Konkurrencestyrelsens anbefalinger fra 2003 om aktiv offentliggørelse af disse oplysninger. Anbefalingerne blev til på baggrund af bl.a. Byrådets beslutning om udvidelsen af Gladsaxe Stadion og efterfølgende udlejning til AB A/S
  •  Manglende evne til at leve op til Offentlighedslovens og Forvaltningslovens krav i forbindelse med aktindsigt. Listen er så lang, at den ville kræve et særskilt afsnit.
  • Kreativ journalføring i strid med adskillige udtalelser fra Folketingets Ombudsmand
  • Hertil kommer udeladelse af indkommen post på kommunens åbne postliste i strid med kommunens egne regler

 

Artiklens fulde ordlyd.

Det er et stort arbejde at være superliga-kommune, men også et privilegium…

 

Ikke mange tænker over, hvad det afstedkommer for en kommune, når et fodboldhold rykker op i Superligaen. Det siger sig selv, at kvalitetskravene til banen og de omkringliggende faciliteter stiger – voldsomt endda.

Stadion skal være klar til kampene, TV-transmission etc., og der skal være bedre faciliteter for publikum og spillere. Græsset skal være grønt og frodigt fra marts – december, også selvom det strider imod naturlovene. Banen skal være i orden uanset belastningsgraden, mangel på regn eller det modsatte. Alt i alt er det en stor udfordring for både klubben, kommunens personal og politikere.

 

Ikke bare en klub længere.

På Rådhuset har mange været involveret i »den nye status som superliga kommune«. Pludselig var AB ikke bare en klub, som skulle serviceres og hjælpes lige som alle andre foreninger i kommunen – men også et A/S. Og der findes ingen klare regler for, hvad et byråd må og ikke må i forhold til en professionel idrætsklub.

 

Det er et særligt privilegium at hus en superligaklub. Kun 12 kommuner for hvert år chancen. Da der er politisk ønske om at have en superligaklub i kommunen, er opgaven at sikre, at rammerne er tilstede uden, at regler, retspraksis og lovgivning overtrædes. Regler fortolkes forskelligt, og området har stor politisk bevågenhed. Mange kiger os over skulderen, og nogle antager, at der en en sammenblanding af kommunale og private interesser. Gennem de år, hvor AB har spillet i Superligaen, har Gladsaxe Kommune været indbragt for Tilsynsråd, Konkurrencestyrelse, Naturklagenævnet og Ombudsmanden, ja, selv statsministeren har fået en note om sagen.

 

Et hav af aktindsigtssager.

Der har været et hav af aktindsigtssager. I perioder har det faktisk været sådan, at kulturafdelingen – bortset fra de helt faste driftsopgaver – har ligger underdrejet på grund af sager om AB og AB A/S. Det er frustrerende når man for »117. gang« får en aktindsigtsbegæring fra den samme borger, og man ser, at oplysningerne drejes, så de får en helt anden karakter, når pressen skriver om sagen.

 

Vi har lært en masse om offentlighedslov, konkurrencelov, styrelseslov m.m. det har været spændende, og vi er en smule stolte af, at ingen instans har underkendt vores arbejde. Det er ikke alle superligakommuner, der kan prale af det…

Fakta
Kommunens aftaler med AB og AB A/S
* Driftsaftale og overenskomst vedr. anlægget på Skovdiget
* Stadionlejeaftale
* Lejeaftale – tribune II
* Reklameaftale
Kommunens indtægt: ca. 1,5 mio. kr. i 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.