Afgørelse om udsigt over Bagsværd Sø må vente til efteråret

Gladsaxe Kommune vil først i løbet efteråret tage stilling til om bestemmelsen i fredningen for Bagsværd Sø om udsigt fra Nybrovej er krænket af bådehusene ved 361 Kano- og Kajakklub.

Som Gladsaxen tidligere har berettet, har Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med den endelige afgørelse af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser besluttet at indarbejde en gammel fredningslignende deklaration om udsigt over Bagsværd Sø fra Nybrovej i fredningen. Nævnets beslutning er sket på trods af klage over fredningen fra kano- og kajakklubben på Nybrovej 361. Bestemmelsen betyder, at der skal være udsigt fra en højde af 1,25 meter over gadeniveau.

Resultat af Gladsaxe Kommunes mange  tilladelser til opførelser af bådehuse.

Årsagen til at der nu opstår problemer med udsigten, skal findes i Gladsaxe Kommunes mangeårige praksis med at ignorere deklarationen om udsigt fra Nybrovej. Noget tyder imidlertid på, at kommunen i forbindelse med fredningssagen er blevet opmærksom på problemet med deklarationen. I hvert fald fik kano- og kajakklubben efter fredningen var igangsat klar besked om, at den under ingen omstændigheder vil få lov til at opføre flere bådehuse på grunden.

Afgørelse i løbet af efteråret.

Gladsaxen har spurgt Gladsaxe Kommune, om man har planer om at sikre udsigten fra Nybrovej. Gladsaxe Kommune ved Carsten Sølyst har svaret, at kommunen først i løbet af efteråret vil tage stilling til sagen. Carsten Sølyst udtaler videre, at såfremt resultatet af Gladsaxe Kommunes overvejelser bliver, at udsigten ikke lever op til bestemmelsen i fredningen, vil vil kommunen sikre, at det sker. Carsten Sølyst oplyser ikke hvordan.

Måske ikke så slemt for kano- og kajakklubben som det umiddelbart lyder.

Skulle det vise sig, at bevoksning og bådehuse langs Nybrovej skærmer så meget for udsigten over Bagsværd Sø, at de skal fjernes, tegner sig nye problemer, idet fredningen også bestemmer, at det som hovedregel ikke er tilladt at opføre nye bådehuse ved søen.

Don Rowlands Centre ved Lake karapiro, NZ. Foto da_meniz

Don Rowlands Centre ved Lake karapiro, NZ. Team Danmarks og A. P. Møller Fondens forbillede. Foto Denis Zvegelj da_meniz

 

Imidlertid tillader fredningen en modernisering af forholdene for rosporten ved søen. At Gladsaxe Kommune først i løbet af efteråret vil tage stilling til udsigten fra Nybrovej skal muligvis ses i sammenhæng med Københavns Kommunes og Gladsaxe Kommunes planer om at modernisere forholdene for rosportens træningsforhold. Kommunerne har indhentet ideer fra rosporten til opgradering af anlæg på land og til vands. Disse forslag viser, at en centralisering af elitens træningsforhold er højt prioriteret både af roklubberne og kano- og kajakklubberne. Med A. P. Møller Fonden i ryggen kan man forestille sig, at Team Danmarks forslag om helt nye bygninger med forbillede i roanlægget Don Rowlands Centre ved Lake Karapiro i New Zealand bliver en realitet, og kano- og kajakklubben derfor bliver tilbudt nye lokaler på den anden side af søen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.